Khanapara Teer Media Formula For Endng and House Success


KHANAPARA TEER FORMULA AND RESULT
DATE
CODE
FR
SR
-----


19-03-20
Y  K D G
67
14
20-03-20
H C W F
33
64
17-08-20
Y K D A
90
17
18-08-20
L C G F
42
79
20-08-20
L D G F
41
12
21-08-20
Y C P M
X
X
07-09-20
K D P M
X
X
Khanapara Teer Media Formula

Date: 07-09-2020
GAME CODE
L K
Y
C D
W
P
A
M
U
ENDING VALUE
6
X
4
0
X
1
X
3
X
0
HOUSE VALUE
8
X
7
3
X
2
X
9
X
3
---